matfyz.sk | blog | courses | wiki | o nás | pomoc Registrácia | Prihlásenie

Pár slov o mne

Keď si dobre spomínam, v roku 1990 som ukončil Elektrotechnickú fakultu (terajšia FEI) STU Bratislava. Po ZVS som nastúpil na našu školu s aktuálnym názvom SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach, kde pôsobím až doteraz. V minulosti som vyučoval prevažne elektrotech. predmety, v súčasnosti informatiku.

Moje odznaky

Julo Palčovič

Kto som